พญ.ธาญมาส แก้วสนิท

Taryamas Kaewsanit, M.D.

Specialty :

  • ผิวหนัง
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พฤหัสบดี          เวลา 17.00 – 20.00 น.