พญ.ทัศนีย์ ศิริกุล

TASANEE SIRIKUL (ว.23027)

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • จักษุแพทย์สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ Ophthalmology, Cornea and refractive surgery cataract
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิปดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเวลาออกตรวจ

  • วันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น.