พญ.ดลฤดี ศรีศุภผล

Donruedee  Srisuppaphon, M.D.

 

Specialty :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2548 -2551
  • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2551
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันเสาร์            เวลา  09.00 – 12.00 น.