พญ.ณัฐธิดา นิ่มวรพันธุ์

NUTTHIDA  NIMVORAPUN, M.D.

 

 

Specialty :

  • จักษุแพทย์
Language Spoken :

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณทิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์                      รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (CORNEA AND REFRACTIVE SURGERY)
วันเเวลาออกตรวจ :

  • อังคาร      เวลา 17.00 – 20.00 น
  • ศุกร์         เวลา 17.00 – 20.00 น.