พญ. ฐาปณัญศ์  วงษ์จิราษฎร์

THAPANUN  VONGJIRAD ,  M.D.

Specialty :

  <liตจศัลยศาสตร์
Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

   • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • จบหลักสูตร ฝังเข็ม ของ กรมแพทย์ทหารบก( ม.เทียนจิน ประเทศจีน) รุ่นที่ 6
   • จบ หลักสูตร Certificate in Clinical Dermatology รามาธิบดี
   • จบ Certificate in Clinical fellowship training program in Dermatologic surgery ศิริราช
การอบรมพิเศษ :

 • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • การอบรมระยะสั้น วิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่31 (14-25 กุมภาพันธ์ 2554) สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • ประชุมสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย(DST) ทุกปี
 • อบรม botulinum toxin injection Hand-on โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยจัด ปี 2554
 • Botulinum toxin and other injectables: Hands-on Workshop(basic and advance) by”Dermatological Society Of Thailand “
 • Recent Advances in Aesthetic Dermatology (Sat 7th May -25th June2011) ม.แม่ฟ้าหลวง
 • Certificate in Restylane traing course basic and advance all areas by Restylane Galderma
 • Certificate in Juvederm training course basic and advance by Allergan
 • Ulthera traning
 • Thermage training
 • Fotona 4D trainig
 • Training other laser => dual yellow, BBL, mediostar, spectra, helios, erbium -YAG, ematrix,scarlet, elos, revlight, Vbeam , synergy, long pulse Nd-YAG , picosure , HIFU et
 • Master class Dysport Injection หัวหิน ตค 2015 ( lecture and hand on by Dr. Hau )
 • Work shop and hand on ต่างๆ เกี่ยวกับ botox filler ร้อยไหม laser ทั้ง basic และ advance
 • Cell therapy 2015 SEA Conference( stem cell , chelation)
 • อบรม lecture and hand on ‘Vaginal rejuvenation and tightening'( ได้ register global member doctor for femilift treatment and member of European Aesthetic Gynecologist member) จัดโดย เครื่อง Femilift ประเทศกรีซ
 • อบรม Master Classes ของ filler Botox ทุกbrands
 • อบรม Master Class hand-on work shop Silhouette Soft กับ Dr. Russo โดยตรง ( small group)
 • Staff งานช่วยสอน Facial Anatomy and Injection งาน ITCAM , GALAA ,IMSA ( งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางผิวหนัง , facial anatomy, filler) , Trainers training courses เป็นต้น
 • อบรม Hand-on Workshops Advanced filler injection, ใต้ตา , lifting total face by Restylane Galderma จัดที่ประเทศใต้หวัน
 • A4M 2011 ,2012 ถึง ปัจจุบัน
 • DASIL BANGKOK 2013-2014
 • ประชุม ITCAM ทุกปี
 • งานประชุม GALAA ทุกปี
 • เคยออกรายงาน สวย เฉียบ เนี้ยบ ช่อง workpoint พูดเรื่องการดูแลผิวช่วงหน้าร้อน
 • เคยเป็นวิทยากร พูดเรื่องสิว skin care ให้สมาคมเภสัชกรไทย จัดโดย smooth E
วันเเวลาออกตรวจ :

 • วันพุธ เวลา 10.00 – 18.00 น.