พญ.ชวนพิศ บุณยะรัตเวช

CHUANPIT BUNYARATAVEJ, M.D.

 

Specialty :

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไปและมะเร็งเต้านม                                                                  Oncoplastic & Reconstructive Breast Surgery
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พฤหัสบดี       เวลา 10.00 – 15.00 น