พญ.กาญจนา  ริ้วทอง

Kanchana  Riewthong, M.D.

Specialty :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2540
  • วุฒิบัตรแพทยเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์       เวลา 17.00 – 20.00 น
  • พฤหัสบดี  เวลา 17.00 – 20.00 น