พญ.จุไรรัตน์   บัวภิบาล

Jurairat  Buaphiban, M.D.

 

 

Specialty :

  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันศุกร์          เวลา  17.00 – 20.00 น.