พญ.จินตนา   โยธาสมุทร

Chintana Yothasmuthr (ว.4633)

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วันเวลาออกตรวจ

  • วันอาทิตย์ เวลา  10.00 – 11.00 น.    (ตามนัด)