พจ.ศรัณย์กร  สุชาณัฐ

Sarankon  Suchanac, M.D.

Specialty :

  • ฝังเข็ม
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • Traditional Chinese Medicine,                                                            Xiamen University, ประเทศจีน
  • IFNW, ประเทศไทย
  • Membership of A4M, USA
วันเเวลาออกตรวจ :

  • อังคาร – พุธ    เวลา  16.00-20.00 น.
  • เสาร์                เวลา  10.00-15.00 น.