ชีวิตสดใส..ห่างไกลเบาหวาน กับโปรแกรมคุมเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ  เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ  ถ้าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เป็นเวลานานจะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ  เช่น  ตา  ไต  และระบบประสาท  โรคเบาหวานสืบทอดทางกรรมพันธุ์ แต่ผู้ที่มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ) เป็นเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน  แต่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่
1. โรคอ้วน ทำให้การตอบสนองของเนื้อเยื่อร่างกายต่ออินสุลินไม่ดี
2. ผู้สูงอายุ การสังเคราะห์และการหลั่งฮอร์โมนอินสุลินลดลง
3. การได้รับยาบางชนิด สเตียรอยด์ ยาขับปัสสาวะ ยาคุมกำเนิดบางชนิด ทำให้มีการสร้างน้ำตาลมากขึ้น หรือการตอบสนองของอินสุลินไม่ดี
4. การตั้งครรภ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนจากรกหลายชนิดมีผลยับยั้งการทำงานของอินสุลิน

แม้ว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีอาการโรคเบาหวานชัดเจน แต่ควรหมั่นตรวจสอบ ถ้าระดับน้ำตาลอยู่ระดับน่าสงสัย  ควรตรวจระดับพลาสมากลูโคสเป็นระยะทุก 1 ปี การวินิจฉัยโรคเบาหวานได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และให้การรักษาควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีจะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังได้  ผู้ป่วยบางรายมีอาการชัดเจนแต่เพิ่งวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน อาจพบโรคแทรกซ้อนร่วมด้วย เพราะเป็นโรคเบาหวานนานแล้วแต่ไม่เคยตรวจ    โรคเบาหวานรักษาไม่หายขาด แต่ถ้าปฏิบัติตัวดีสามารถควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม จะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อน  ดังนั้นการรักษาสุขภาพและการคัดกรองภาวะเสี่ยงก่อนการเกิดโรคเป็นสิ่งจำเป็น

โรงพยาบาลบางโพ ขอเสนอแพคเกจ สำหรับผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน และสำหรับผู้ที่กำลังรักษาโรคเบาหวาน เพื่อการเฝ้าระวังอย่างถูกวิธี ตามมาตรฐานทางการแพทย์


โปรแกรม คัดกรองเบาหวาน   DM care    

ราคาแพคเกจ  2,600 บาท   จากปกติ  4,200 บาท

 • ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ Physical Examination
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS, HbA1c
 • ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol, Triglyceride,HDL, LDL
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Microalbumin Exam
 • ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular Screening (ABI)
 • ตรวจสุขภาพเท้าโดยนักกายภาพ Monofilament Test

***  ก่อนตรวจ กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ขึ้นไป
***  รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว


โปรแกรม เฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนเบาหวานประจำปี   DM Yearly care

ราคาแพคเกจ  1,790 บาท   จากปกติ  2,530 บาท

 • ตรวจสุขภาพดวงตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
 • ตรวจปัสสาวะ Urine Microalbumin Exam
 • ตรวจภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย Vascular Screening (ABI)
 • ตรวจสุขภาพเท้าโดยนักกายภาพ Monofilament Test

*** แนะนำให้ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเบาหวานประจำปี
*** รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

 

สอบถามเพิ่มเติมและปรึกษาแพทย์
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลบางโพ  ชั้น 2  อาคาร  2
โทร. 02 587 0144  ต่อ 2200

 

บทความเรื่อง

ความรู้เรื่อง …… โรคเบาหวาน 

 

One Thought on “ชีวิตสดใส..ห่างไกลเบาหวาน กับโปรแกรมคุมเบาหวาน”

Comments are closed.