นพ.เฉลิมพล น้อยเตปิน

Chalermpol  Noitepin, M.D. (ว.34632)

Specialty:  

 • โรคทางหู คอ จมูก
 • ปรึกษาผ่าตัดหู คอ จมูก / ศัลยกรรมตกแต่ง
Language:

 • อังกฤษ
 • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   พ.ศ. 2549
 • วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  มหาวิทาลัยมหิดล  พ.ศ. 2555
วันเวลาออกตรวจ

 • วันจันทร์              เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันอังคาร             เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันพุธ                  เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • วันพฤหัสบดี         เวลา 08.00 – 17.00 น.
 • วันศุกร์                 เวลา 08.00 – 17.00 น.

Share this :