นพ.เจษฏา  มณีชาขจร

Jedzada  Maneechakaeajorn, M.D.  (ว.)

Specialty :

  • อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วว.อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วว.อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพุธ             เวลา  17.00 – 19.00 น.