นพ.เกียรติศักดิ์ ทัศนวิภาส  

Kiattisak  Tassanavipas, M.D.  (ว.33957)

Specialty :

 

  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken :

 

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 

  • แพทยศาสตร์บัณทิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตร อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันเเวลาออกตรวจ :

 

  • วันพุธ                  เวลา  17.00 – 20.00 น.