นพ.เกษม  ลิ้มรุ่งยืนยง

Kasem  Limrungyuenyong, M.D.

 

 

Specialty :

  • ศัลยกรรมทั่วไป
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศัลยแพทย์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพุธ             เวลา  17.00 – 20.00 น.