นพ.อกนิษฐ์  ปิยพันธุ์

Akanis  Piyapan, M.D.

 

Specialty :

  • ศัลย์แพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม                                                                  Oncoplastic & Reconstructive Breast Surgery
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล                                   มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2550
  • Certificate in Breast Cancer Surgery, University Hospital of Geneva, Switzerland, 2010
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์       เวลา 17.00 – 20.00 น
  • พุธ           เวลา 09.00 – 12.00 น
  • ศุกร์          เวลา 17.00 – 20.00 น
  • อาทิตย์     เวลา 09.00 – 12.00 น