นพ.สันติ  สิลัยรัตน์

Santi  Silairatana, M.D.

 

 

Specialty :

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • Diploma of the Thai Board of Internal Medicine
  • Diploma of the Thai Board of Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรอายุรแพทย์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล                           และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และวิกฤตทางการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • พุธ             17.00-20.00 น.