นพ.สวิง  ปัญจัยสีห์

Sawing  Punjaisee, M.D.  (ว.9720)

Specialty :

  • ประสาทศัลยแพทย์  Neurosurgery
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณทิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วว.อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Neurosurgery จากกรมการแพทย์

เกียรติประวัติ/รางวัล

  • รางวัลดีเด่นจากการประกวดผลงานของสมาคมศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย 2541
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร           เวลา  12.00 – 14.00 น.
  • วันพฤหัสบดี       เวลา  12.00 – 14.00 น.