นพ.สมยศ     กิตติมั่นคง

Somyot   Kittimunkong, M.D.  (ว.15774 )

นพ.สมยศ             กิตติมั่นคง Specialty :

 • ตจวิทยา DERMATOLOGY
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงด้านโรคผิวหนัง  Diploma in Dermatology
Language Spoken :

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Fellow In Dermatologic Laser Surgery
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
วันเเวลาออกตรวจ :

 • วันอังคาร                เวลา  17.00 – 20.00 น.
 • วันศุกร์                    เวลา  17.00 – 20.00 น.