นพ.ศุภวัฒน์ หงษ์สาคร

Supawat  Hongsakorn, M.D.

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • จักษุวิทยา
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2543
วุฒิบัตร:

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์                                                       โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสวย                                               คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2550
วันเวลาออกตรวจ

  • จันทร์           เวลา   17.00 – 20.00  น.