นพ.ศักดิ์ชัย ใช้กิจจา

Sakchai  Chaikitja, M.D. (ว.14198)

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • จักษุวิทยา
Language:

  • ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  •  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  •  จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันเวลาออกตรวจ

  • พฤหัสบดี           เวลา   17.00 – 19.00  น.
  • เสาร์                    เวลา   10.00 – 12.00 น.