นพ.ศักดาวุฒิ  ยืนยงวิวัฒน์

Sakdawut  Yuenyongwewat, M.D.

Specialty :

  • กุมารแพทย์ สาขาประสาทวิทยา
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต และกุมารเวขศาสตร์                               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • กุมารแพทย์ อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น