นพ.ศรัณย์  พชรปกรณ์พงศ์

Sarun  Pacharapakornpong, M.D.

Specialty : 

  • ผื่นคัน สีผิวผิดปกติ
  • เนื้องอกผิวหนัง
  • ผมร่วง รังแค ความผิดปกติของเส้นผมและเล็บ
Language Spoken : 

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา : 

  • Master of science in clinical dermatology , Thammasat University
  • Baclielor degree Doctor of medicine , Thammasat University
วันเเวลาออกตรวจ : 

  • วันจันทร์               เวลา  17.00 – 20.00 น.
  • วันอาทิตย์             เวลา  16.30 – 19.30 น.