ผศ.นพ.วันจักร  พงษ์สิทธิศักดิ์

Wanjak  Pongsittisak, M.D.  (ว.)

Specialty :

  • อายุรศาสตร์โรคไต  Nephorology , Medicine
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันศุกร์             เวลา 17.00 – 20.00 น.