นพ.พีรดนย์ คณิตานุพงษ์

Peeradon  Kanittanupong, M.D.  (ว.37464)

Specialty :

  • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี           เวลา  17.00 – 20.00 น.