นพ. ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

Thitiwat Sriprasart, M.D.

 

 

 

Specialty:

 • อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
Language Spoken:

 • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:

 • อายุรศาสตร์, Advanced Illinois Massonic Medical Center,                                            University of Illinois, Chicago, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2551 – 2553
วุฒิบัตร: 

 • สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2553
 • สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2555
 • สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2556
การศึกษาหลังปริญญา:

 • Interventional Pulmonology, University of Cincinnati,                                              Cincinnati, OH, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 – 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:

 • Interventional Pulmonology
 • Lung Cancer
 • Pulmonary Disease
วันเเวลาออกตรวจ

 • เสาร์   เวลา   13.00-15.00  น.