นพ.ธนเนตร์ ศศิวงศ์ภักดี

Tanat Sasiwongpakdee, M.D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialty:  

  • ศัลยกรรมกระดูกข้อเข่า
Language:

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                     มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:

  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์                     โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม                         โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Fellowship In hip reconstructive Surgery Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany
วันเวลาออกตรวจ

  • อังคาร    17.00-20.00 น.
  • เสาร์       12.00-15.00 น.