นพ.ธนฉัตร  รัตน์นุ่มน้อย

Thanachat  Rutnumnoi, M.D.  (ว.51835 )

Specialty :

  • ตจวิทยา DERMATOLOG
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี          เวลา  17.00 – 20.00 น.                 (สัปดาห์ที่ 2,4)
  • วันเสาร์                  เวลา  14.00 – 19.00 น.