นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล

Dusit Jit-ueakul, M.D.

 

Specialty :

  • อายุรกรรมโรคเลือด
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  • อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วันเเวลาออกตรวจ :

  • ศุกร์            17.00-20.00 น.