ทพ.ดร. ชิษณุ แจ้งศิริพันธ์

Chitsanu Changsiripun, M.D.

Specialty :

  • ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน
  • ดุษฎีบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน
  • Tokyo Medical and Dental University
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 18.00 น. (เสาร์ที่ 1,3 ของเดือน)