ทพ.ดร.ชาญวิทย์  ประพิณจำรูณ

Dr. Chanwit  Prapinjumrune  (ท.8462)

Specialty :

  • ทันตกรรมเวชศาสตร์ช่องปาก
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (อนุมัติบัตร) TMDU, Japan
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันเสาร์           เวลา 13.00 – 17.00 น.                         (เสาร์ที่ 1,3)