ทพญ.เสริมศิริ  สุภากรณ์

Dr. Sermsiri  Suphakorn  (ท.4279)

Specialty :

  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาเอนโดดอนท์) เมลเบร์น,ออสเตรเลีย
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์               เวลา 09.00 – 18.00 น.