ทพญ.หทัยรัตน์  รื่นอารมณ์

Dr. Hatairat  Ruenarrom  (ท.6166)

Specialty :

  • ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยม)
  • ป.โท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหิดล
  • ป.บัณฑิตชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมจัดฟัน มหิดล
  • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพุธ               เวลา  16.00 – 19.00 น.                                    (สัปดาห์ที่ 2,4)