ทพญ.วินิรมล  ศรีวัฒนา

Dr. Winiramol  Sriwattana (ท.5144)

Specialty :

  • ทันตกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเพเชียล เชี่ยวชาญด้าน oral surgeryand maxillofacial suraery
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเพเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์สภา

เกียรติประวัติ/รางวัล

  • Student visitor ordl + maxillofacial suraery departmenbt
  • Alabama university usa.
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 18.00 น.                                      (อาทิตย์ที่ 2,4)
  • วันอาทิตย์           เวลา 13.00 – 18.00 น.                                     (อาทิตย์ที่ 1,3)