ทพญ.ทัชชภร  เขียวสอาด

Dr. Tachaporn  Khiewsa-ard (ท.11168)

Specialty :

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี        เวลา 17.00 – 20.00 น.