ทพญ.ฐิติมา  ธนาลาภสกุล

Dr. Thitima Thanalaesalcun   (ท.4404)

Specialty :

  • ทันตกรรมเด็ก
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  •  ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530 – 2536
  • celhhcotp in pediatric denhshy new York university       2538 – 2540
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันพฤหัสบดี           เวลา  17.00 – 20.00 น.

Share this :