ทพญ.ฐิติมา  ธนาลาภสกุล

Dr. Thitima Thanalaesalcun (ท.4404)

Specialty :

  • ทันตกรรมเด็ก
Language Spoken :

  • อังกฤษ, ไทย
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา :

  • 2530 – 2536 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2538 – 2540 celhhcotp in pediatric denhshy new York university
วันเเวลาออกตรวจ :

  • วันอังคาร          เวลา 10.00 – 15.00 น.