กิจกรรม “ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชุมชนแข็งแรง”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

โรงพยาบาลบางโพได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น(ฟรี)

ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซ.ประชานฤมิตร

ac-10062016