เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ทางโรงพยาบาลได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

“ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชาวชุมชนตลาดเตาปูน”
aa-01072016 (1) aa-01072016 (2)