่โรงพยาบาลบางโพ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี พนักงาน และญาติพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพียงแสดงบัตรพนักงาน
พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย
02 587 0144 ต่อ 2300