ทุกความคิดเห็น พัฒนาบริการสำหรับคุณ

โรงพยาบาลบางโพ ขอขอบคุณท่านที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาล ทุกข้อเสนอแนะของท่าน มีส่วนทำให้โรงพยาบาลพัฒนาระบบคุณภาพบริการให้ดี ยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์

คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdby3oRpJ3XOjdfgnvfwfYtFD7vU8Rgb_pD0PgdGP7ZCjjxQA/viewform