ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนา 

รู้ก่อน ป้องกันก่อน ตอน “ชีวิตสดใส…ห่างไกลเบาหวาน”
ในวันอาทิตย์ที่  26 กุมภาพันธ์ 2560   เวลา 15.00 – 17.00 น.
 ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย
วิทยากร พญ.รุจฤดี  กาญจนศร  อายุรแพทย์ ระบบต่อมไร้ท่อ (โรคเบาหวาน)
American Board of Endocrinology
Assistant Professor, The University of Kansas Medical Center
สนุกกับกิจกรรมมากมาย พร้อมรับของรางวัล และบูธสินค้าเพื่อสุขภาพ
สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ แผนกสื่อสารการตลาดฯ
โทร. 02- 587-0144 ต่อ 2111-3