เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลบางโพ มีกิจกรรมบริจาคโลหิต

ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกท่าน

ยอดรวมการบริจาคโลหิต 43,200 ซีซี

B-090516 (2)B-090516 (1)