เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 หน่วยปฐมพยาบาล โรงพยาบาลบางโพ

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นกินลม ชมทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก”

พร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการทางด่วน

กับบรรยากาศยามเย็นบนทางด่วนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่เชื่อมระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนฯ

p-22062016