การให้บริการตรวจรักษา แผนก หู คอ จมูก

ให้การบริการตรวจโรคต่างๆดังนี้

1.ตรวจรักษา วินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคทาง หู จมูก คอ  ทั่วไป

2.ตรวจรักษาโรคทางด้านหู

หูอักเสบ ซีสต์ที่ใบหู ขี้หูอุดตัน สิ่งแปลกปลอมเข้าหู แก้วหูทะลุ ฝีที่หู มะเร็งในหู ประสาทหูเสื่อม เสียงในหู น้ำในหูไม่เท่ากัน เวียนศีรษะบ้านหมุน

หัตถการที่ทำกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางหู

1.การผ่าตัดปะแก้วหู  Tympanoplasty

2.การผ่าตัดฝังท่อที่แก้วหู

3.การเจาะอาหนองที่หูออก เพื่อระบายหนองที่เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ

4.การผ่าตัดก้อนซีสต์ที่หู

5.การทำความสะอาดหู แคะหู ผ่านกล้อง Microscope

6.การเขี่ยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู

7.เย็บซ่อมแซมใบหู

3.ตรวจรักษาโรคทางคอ

เจ็บคอ ทอนซิลเป็นหนอง แผลร้อนใน  มะเร็งที่ลิ้น  นอนกรน ไทรอยด์ สิ่งแปลกปลอมเข้าคอ

หัตถการที่ทำกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางคอ

1.ผ่าตัดทอนซิล

2.จี้แผลร้อนใน

3.ดึงกรามให้เข้าที่ในรายที่ข้างกรรไกรค้าง

3.ผ่าพังผืดใต้ลิ้น

4.เจาะฝีบริเวณรอบคอด้านนอก

5.ผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนและลิ้นไก่

6.เจาะคอ เปลี่ยน Tube

7.ผ่าตัดไทรอยด์

8.ผ่าตัดก้อนที่สายเสียง

9.การทำ FNA ที่คอที่ก้อนไทรอยด์ ก้อนที่ต่อมน้ำลาย

10.เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากคอ เช่น ก้างปลา กระดูกติดคอ

4.ตรวจรักษาโรคทางจมูก

คัดจมูก ภูมิแพ้  เลือดกำเดาไหล ริดสีดวงจมูก ดั้งจมูกหัก  ไซนัส

หัตถการที่ทำกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจมูก

1.ผ่าตัดไซนัส

2.ผ่าตัดริดสีดวงจมูก

3.ผ่าตัดแก้ไขผนังจมูกคด

4.จี้ไฟฟ้าห้ามเลือด กรณีเลือดกำเดาไหล

5.แก้ไขดั้งจมูกหัก

6.ห้ามเลือดโดยการPacking ในจมูก

ความสำคัญของการทำผ่าตัดและหัตถการ จะเป็นเป็น 2 กรณี มีดังนี้

1.ผู้ป่วยนอก OPD CASE เป็นการตรวจรักษา การทำผ่าตัดและหัตถการเสร็จแล้วกลับบ้านได้ เช่น การตรวจโรคทั่วไป  ผ่าตัดก้อนที่ใบหู การเจาะFNA  เจาะระบายหนอง

2.ผู้ป่วยใน IPD CASE ผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาล เพื่อทำหัตถการในห้องผ่าตัด เช่นการผ่าตัดทอนซิล ผ่าตัดปะแก้วหูผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน ผ่าตัดไซนัส