นพ.วิวัธน์ พู่พรอเนก
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.วิวัธน์ พู่พรอเนก

WIWAT POOPORNANKE, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรมโรคหัวใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
WED 09:00 - 15:00
SAT 09:00 - 15:00

Share this :