นพ.วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย
อายุรแพทย์ทางเดินหายใจ

นพ.วิวัฒน์ ภิยโยดิลกชัย

WIWAT PIYAYODILOKCHAI, M.D.
Specialty
  • อายุรกรรม
  • อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
MON 19:00 - 20:00
THU 19:00 - 20:00