ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา
ทันตกรรม

ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา

WINIRAMOL SRIWATTANA, M.D.
Specialty
  • ทันตกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเพเชียล เชี่ยวชาญด้าน oral surgeryand maxillofacial suraery

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรการแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
  • วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเพเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทย์สภา

เกียรติประวัติ/รางวัล
  • Student visitor ordl + maxillofacial suraery departmenbt
  • Alabama university usa.

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10:00-18:00

Share this :