ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทพญ.วินิรมล ศรีวัฒนา

WINIRAMOL SRIWATTANA, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทันตแพทยสภา
  • Student Visitor Oral & Maxillofacial Surgery, University of Alabama, USA.

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
SUN 10:00-18:00