นพ.วีระชัย ฦาชา
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นพ.วีระชัย ฦาชา

WEERACHAI LUECHA, M.D.
Specialty
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา
TUE 08:00 - 12:00

Share this :