ทพญ.วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.วรรณ์วิสาข์ ปานรักษา

WANVISA PANRAKSA, DDS.
Specialty
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics)

Language Spoken
  • อังกฤษ, ไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปริญญาโท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางออกตรวจ
วัน เวลา หมายเหตุ
MON 10:00-17:00 (สัปดาห์ที่ 2,4)

Share this :